Purkiáda 2018 - Soutěž v informačních a komunikačních technologiích


Chci nahrát soubor

Můj kód:
Chci nahrát úlohu: 1. úloha
Vyber soubor (obrázek o velikosti do 300 kB)
Sem napište jméno hlavního město ČR:

Pokud nahrajete jednu úlohu vícekrát, nepřepíše se, ale uloží se všechny verze s číslem verze

SPŠEIT

© Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace